Håverstad Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå3.0tonn
Vannføring33.8m³/s
pH oppstrøm5.08pH
Sist oppdatert: 10.06.18 - 06:56:00
--!>
Bjelland Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå97.7tonn
Vannføring37.1m³/s
pH oppstrøm5.98pH
pH nedstrøm6.09pH
Temperatur10.8°C
Sist oppdatert: 21.06.18 - 19:59:58
Kjølemo Målepunkt
pH6.25pH
Temperatur14.2°C
Elvenivå195.10cm
Vannføring45.7m³/s
Sist oppdatert: 21.06.18 - 19:59:59
Logåna Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå7525l
Temperatur1.2°C
pH6.80pH
Vannføring0.78m³/s
Sist oppdatert: 21.06.18 - 19:59:40
Bjørndalen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå41.1tonn
Vannføring2.5m³/s
Sist oppdatert: 21.06.18 - 19:59:40
Høyåna Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå52.2tonn
Vannføring1.1m³/s
Sist oppdatert: 21.06.18 - 19:59:42
Voan Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå12267l
Sist oppdatert: 21.06.18 - 19:59:41