Håverstad Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå78.1tonn
Vannføring60.3m³/s
pH oppstrøm5.37pH
Sist oppdatert: 13.08.20 - 07:56:36
--!>
Bjelland Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå18.7tonn
Vannføring61.7m³/s
pH oppstrøm6.47pH
pH nedstrøm6.55pH
Temperatur16.2°C
Sist oppdatert: 13.08.20 - 08:07:06
Kjølemo Målepunkt
pH6.55pH
Temperatur16.5°C
Elvenivå229.50cm
Vannføring61.5m³/s
Sist oppdatert: 13.08.20 - 08:06:32
Logåna Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå10182l
Temperatur3.9°C
pH6.65pH
Vannføring0.36m³/s
Sist oppdatert: 13.08.20 - 06:37:42
Bjørndalen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå30.1tonn
Vannføring1.3m³/s
Sist oppdatert: 13.08.20 - 08:06:32
Høyåna Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå25.0tonn
Vannføring1.5m³/s
Sist oppdatert: 13.08.20 - 08:06:51
Voan Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå10971l
Sist oppdatert: 13.08.20 - 08:06:43
Engen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå23.0
Vannføring0.31m³/s
pH oppstrøm5.52pH
pH nedstrøm5.99pH
Sist oppdatert: 13.08.20 - 08:06:51
Skjerka Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå48.9
Vannføring5.9m³/s
pH oppstrøm5.61pH
pH nedstrøm6.31pH
Sist oppdatert: 13.08.20 - 08:06:49