Håverstad Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå45.2tonn
Vannføring76.5m³/s
pH oppstrøm5.65pH
Sist oppdatert: 07.03.21 - 22:41:28
--!>
Bjelland Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå57.0tonn
Vannføring79.1m³/s
pH oppstrøm6.31pH
pH nedstrøm6.31pH
Temperatur1.9°C
Sist oppdatert: 07.03.21 - 22:52:47
Kjølemo Målepunkt
pH6.41pH
Temperatur0.7°C
Elvenivå268.30cm
Vannføring84.3m³/s
Sist oppdatert: 07.03.21 - 22:53:02
Logåna Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå8949l
Temperatur1.5°C
pH6.17pH
Vannføring1.57m³/s
Sist oppdatert: 18.02.21 - 14:03:34
Bjørndalen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå33.9tonn
Vannføring3.2m³/s
Sist oppdatert: 07.03.21 - 22:52:17
Høyåna Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå22.2tonn
Vannføring1.8m³/s
Sist oppdatert: 07.03.21 - 22:52:16
Voan Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå10754l
Sist oppdatert: 07.03.21 - 22:52:35
Engen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå22.0
Vannføring0.43m³/s
pH oppstrøm5.87pH
pH nedstrøm6.10pH
Sist oppdatert: 07.03.21 - 22:52:06
Skjerka Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå27.9
Vannføring12.4m³/s
pH oppstrøm5.43pH
pH nedstrøm6.29pH
Sist oppdatert: 07.03.21 - 22:52:59