Håverstad Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå48.1tonn
Vannføring176.0m³/s
pH oppstrøm5.68pH
Sist oppdatert: 26.10.20 - 14:20:23
--!>
Bjelland Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå42.0tonn
Vannføring199.3m³/s
pH oppstrøm6.41pH
pH nedstrøm6.32pH
Temperatur9.5°C
Sist oppdatert: 26.10.20 - 14:28:27
Kjølemo Målepunkt
pH6.24pH
Temperatur8.8°C
Elvenivå488.80cm
Vannføring291.7m³/s
Sist oppdatert: 26.10.20 - 14:28:29
Logåna Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå6631l
Temperatur3.4°C
pH5.93pH
Vannføring1.48m³/s
Sist oppdatert: 26.10.20 - 14:24:44
Bjørndalen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå19.7tonn
Vannføring21.1m³/s
Sist oppdatert: 26.10.20 - 14:28:39
Høyåna Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå17.1tonn
Vannføring9.5m³/s
Sist oppdatert: 26.10.20 - 14:28:11
Voan Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå10798l
Sist oppdatert: 26.10.20 - 14:28:15
Engen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå3.2
Vannføring16.31m³/s
pH oppstrøm5.88pH
pH nedstrøm6.09pH
Sist oppdatert: 26.10.20 - 14:28:00
Skjerka Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå41.6
Vannføring20.6m³/s
pH oppstrøm5.49pH
pH nedstrøm6.29pH
Sist oppdatert: 26.10.20 - 14:28:00