Håverstad Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå66.0tonn
Vannføring119.2m³/s
pH oppstrøm5.24pH
Sist oppdatert: 20.01.20 - 05:38:12
--!>
Bjelland Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå-87.3tonn
Vannføring140.5m³/s
pH oppstrøm6.23pH
pH nedstrøm6.12pH
Temperatur2.9°C
Sist oppdatert: 20.01.20 - 05:38:32
Kjølemo Målepunkt
pH6.21pH
Temperatur2.8°C
Elvenivå439.70cm
Vannføring232.2m³/s
Sist oppdatert: 20.01.20 - 05:38:01
Logåna Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå8537l
Temperatur0.3°C
pH5.84pH
Vannføring1.03m³/s
Sist oppdatert: 20.01.20 - 05:38:24
Bjørndalen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå8.6tonn
Vannføring13.9m³/s
Sist oppdatert: 20.01.20 - 05:38:11
Høyåna Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå9.8tonn
Vannføring4.9m³/s
Sist oppdatert: 20.01.20 - 05:36:34
Voan Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå10103l
Sist oppdatert: 20.01.20 - 05:38:25
Engen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå17.4
Vannføring13.32m³/s
pH oppstrøm5.00pH
pH nedstrøm6.63pH
Sist oppdatert: 20.01.20 - 05:38:21
Skjerka Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå14.6
Vannføring25.7m³/s
pH oppstrøm4.48pH
pH nedstrøm6.21pH
Sist oppdatert: 20.01.20 - 05:38:21