Håverstad Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå97.2tonn
Vannføring43.2m³/s
pH oppstrøm5.90pH
Sist oppdatert: 28.09.21 - 01:08:46
--!>
Bjelland Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå105.6tonn
Vannføring56.8m³/s
pH oppstrøm6.26pH
pH nedstrøm6.18pH
Temperatur13.2°C
Sist oppdatert: 28.09.21 - 01:15:37
Kjølemo Målepunkt
pH6.26pH
Temperatur13.4°C
Elvenivå207.20cm
Vannføring50.7m³/s
Sist oppdatert: 28.09.21 - 01:15:27
Logåna Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå8949l
Temperatur1.5°C
pH6.17pH
Vannføring1.57m³/s
Sist oppdatert: 24.08.21 - 04:49:36
Bjørndalen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå0.0tonn
Vannføring2.7m³/s
Sist oppdatert: 24.08.21 - 04:49:36
Høyåna Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå40.3tonn
Vannføring0.9m³/s
Sist oppdatert: 28.09.21 - 01:15:13
Voan Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå1795l
Sist oppdatert: 28.09.21 - 01:15:52
Engen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå25.3
Vannføring0.38m³/s
pH oppstrøm5.80pH
pH nedstrøm6.34pH
Sist oppdatert: 28.09.21 - 01:15:46
Skjerka Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå34.7
Vannføring12.9m³/s
pH oppstrøm5.80pH
pH nedstrøm6.29pH
Sist oppdatert: 28.09.21 - 01:14:57