Håverstad Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå58.2tonn
Vannføring29.5m³/s
pH oppstrøm5.63pH
Sist oppdatert: 24.06.21 - 05:57:33
--!>
Bjelland Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå57.6tonn
Vannføring45.1m³/s
pH oppstrøm6.19pH
pH nedstrøm6.12pH
Temperatur13.8°C
Sist oppdatert: 24.06.21 - 06:14:26
Kjølemo Målepunkt
pH6.34pH
Temperatur13.9°C
Elvenivå207.60cm
Vannføring50.8m³/s
Sist oppdatert: 24.06.21 - 06:13:46
Logåna Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå8949l
Temperatur1.5°C
pH6.17pH
Vannføring1.57m³/s
Sist oppdatert: 12.06.21 - 06:50:07
Bjørndalen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå0.0tonn
Vannføring2.7m³/s
Sist oppdatert: 12.06.21 - 06:50:07
Høyåna Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå45.0tonn
Vannføring1.6m³/s
Sist oppdatert: 24.06.21 - 06:13:35
Voan Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå1017l
Sist oppdatert: 24.06.21 - 06:14:18
Engen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå12.3
Vannføring0.57m³/s
pH oppstrøm5.84pH
pH nedstrøm6.31pH
Sist oppdatert: 24.06.21 - 06:14:23
Skjerka Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå17.4
Vannføring11.8m³/s
pH oppstrøm6.03pH
pH nedstrøm5.50pH
Sist oppdatert: 24.06.21 - 06:14:27