Håverstad Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå73.4tonn
Vannføring74.8m³/s
pH oppstrøm5.64pH
Sist oppdatert: 17.05.21 - 22:09:56
--!>
Bjelland Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå65.8tonn
Vannføring93.2m³/s
pH oppstrøm6.48pH
pH nedstrøm6.53pH
Temperatur6.7°C
Sist oppdatert: 17.05.21 - 22:10:47
Kjølemo Målepunkt
pH6.55pH
Temperatur7.4°C
Elvenivå301.00cm
Vannføring103.8m³/s
Sist oppdatert: 17.05.21 - 22:10:22
Logåna Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå8949l
Temperatur1.5°C
pH6.17pH
Vannføring1.57m³/s
Sist oppdatert: 28.04.21 - 21:26:21
Bjørndalen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå0.0tonn
Vannføring2.7m³/s
Sist oppdatert: 28.04.21 - 21:26:21
Høyåna Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå20.5tonn
Vannføring2.4m³/s
Sist oppdatert: 17.05.21 - 22:10:32
Voan Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå10781l
Sist oppdatert: 17.05.21 - 22:10:44
Engen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå23.2
Vannføring1.52m³/s
pH oppstrøm5.79pH
pH nedstrøm6.14pH
Sist oppdatert: 17.05.21 - 22:10:17
Skjerka Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå13.6
Vannføring9.7m³/s
pH oppstrøm5.59pH
pH nedstrøm6.27pH
Sist oppdatert: 17.05.21 - 22:09:57