Håverstad Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå62.3tonn
Vannføring80.8m³/s
pH oppstrøm5.28pH
Sist oppdatert: 30.11.20 - 21:45:34
--!>
Bjelland Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå47.7tonn
Vannføring87.8m³/s
pH oppstrøm6.26pH
pH nedstrøm6.40pH
Temperatur7.0°C
Sist oppdatert: 30.11.20 - 21:53:14
Kjølemo Målepunkt
pH6.43pH
Temperatur5.4°C
Elvenivå307.50cm
Vannføring109.0m³/s
Sist oppdatert: 30.11.20 - 21:53:06
Logåna Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå7672l
Temperatur2.6°C
pH6.05pH
Vannføring1.42m³/s
Sist oppdatert: 30.11.20 - 21:53:06
Bjørndalen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå34.7tonn
Vannføring4.1m³/s
Sist oppdatert: 30.11.20 - 21:53:10
Høyåna Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå48.5tonn
Vannføring2.5m³/s
Sist oppdatert: 30.11.20 - 21:52:50
Voan Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå10790l
Sist oppdatert: 30.11.20 - 21:53:07
Engen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå10.7
Vannføring0.41m³/s
pH oppstrøm5.91pH
pH nedstrøm6.18pH
Sist oppdatert: 30.11.20 - 21:52:56
Skjerka Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå20.3
Vannføring16.9m³/s
pH oppstrøm5.57pH
pH nedstrøm6.08pH
Sist oppdatert: 30.11.20 - 21:52:56