Håverstad Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå70.6tonn
Vannføring30.7m³/s
pH oppstrøm5.77pH
Sist oppdatert: 27.10.21 - 09:44:08
--!>
Bjelland Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå106.5tonn
Vannføring51.6m³/s
pH oppstrøm6.23pH
pH nedstrøm6.17pH
Temperatur9.0°C
Sist oppdatert: 27.10.21 - 09:47:18
Kjølemo Målepunkt
pH6.28pH
Temperatur8.5°C
Elvenivå239.00cm
Vannføring67.1m³/s
Sist oppdatert: 27.10.21 - 09:47:25
Logåna Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå8949l
Temperatur1.5°C
pH6.17pH
Vannføring1.57m³/s
Sist oppdatert: 11.10.21 - 02:45:03
Bjørndalen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå0.0tonn
Vannføring2.7m³/s
Sist oppdatert: 11.10.21 - 02:45:03
Høyåna Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå34.6tonn
Vannføring1.8m³/s
Sist oppdatert: 27.10.21 - 09:47:04
Voan Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå1795l
Sist oppdatert: 27.10.21 - 09:47:31
Engen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå25.6
Vannføring2.54m³/s
pH oppstrøm5.89pH
pH nedstrøm6.21pH
Sist oppdatert: 27.10.21 - 09:47:09
Skjerka Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå37.4
Vannføring16.1m³/s
pH oppstrøm6.04pH
pH nedstrøm6.17pH
Sist oppdatert: 27.10.21 - 09:46:54