Håverstad Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå59.9tonn
Vannføring20.2m³/s
pH oppstrøm5.73pH
Sist oppdatert: 30.07.21 - 07:07:14
--!>
Bjelland Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå34.9tonn
Vannføring36.1m³/s
pH oppstrøm6.46pH
pH nedstrøm6.24pH
Temperatur15.8°C
Sist oppdatert: 30.07.21 - 07:26:23
Kjølemo Målepunkt
pH6.63pH
Temperatur16.9°C
Elvenivå191.70cm
Vannføring44.3m³/s
Sist oppdatert: 30.07.21 - 07:25:51
Logåna Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå8949l
Temperatur1.5°C
pH6.17pH
Vannføring1.57m³/s
Sist oppdatert: 26.07.21 - 12:31:03
Bjørndalen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå0.0tonn
Vannføring2.7m³/s
Sist oppdatert: 26.07.21 - 12:31:03
Høyåna Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå42.5tonn
Vannføring1.2m³/s
Sist oppdatert: 30.07.21 - 07:26:13
Voan Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå1681l
Sist oppdatert: 30.07.21 - 07:26:32
Engen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå27.2
Vannføring0.71m³/s
pH oppstrøm6.46pH
pH nedstrøm6.19pH
Sist oppdatert: 30.07.21 - 07:26:41
Skjerka Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå24.7
Vannføring12.0m³/s
pH oppstrøm5.50pH
pH nedstrøm6.16pH
Sist oppdatert: 30.07.21 - 07:26:43