Håverstad Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå3.0tonn
Vannføring33.8m³/s
pH oppstrøm5.08pH
Sist oppdatert: 09.03.19 - 07:44:03
--!>
Bjelland Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå37.5tonn
Vannføring74.7m³/s
pH oppstrøm6.24pH
pH nedstrøm6.56pH
Temperatur2.1°C
Sist oppdatert: 18.03.19 - 17:30:02
Kjølemo Målepunkt
pH6.30pH
Temperatur2.3°C
Elvenivå325.60cm
Vannføring123.7m³/s
Sist oppdatert: 18.03.19 - 17:29:53
Logåna Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå10563l
Temperatur0.2°C
pH7.05pH
Vannføring1.58m³/s
Sist oppdatert: 18.03.19 - 17:29:52
Bjørndalen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå33.4tonn
Vannføring3.9m³/s
Sist oppdatert: 18.03.19 - 17:30:20
Høyåna Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå47.1tonn
Vannføring5.0m³/s
Sist oppdatert: 18.03.19 - 17:29:57
Voan Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå11688l
Sist oppdatert: 18.03.19 - 17:29:53
Engen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå25.3
Vannføring1.14m³/s
pH oppstrøm5.89pH
pH nedstrøm6.07pH
Sist oppdatert: 18.03.19 - 17:29:32
Skjerka Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå17.5
Vannføring9.3m³/s
pH oppstrøm5.74pH
pH nedstrøm6.31pH
Sist oppdatert: 18.03.19 - 17:29:51