Håverstad Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå3.0tonn
Vannføring33.8m³/s
pH oppstrøm5.08pH
Sist oppdatert: 07.09.18 - 05:19:57
--!>
Bjelland Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå48.8tonn
Vannføring67.1m³/s
pH oppstrøm6.16pH
pH nedstrøm6.12pH
Temperatur12.0°C
Sist oppdatert: 20.09.18 - 15:26:01
Kjølemo Målepunkt
pH6.18pH
Temperatur12.8°C
Elvenivå335.90cm
Vannføring132.1m³/s
Sist oppdatert: 20.09.18 - 15:25:32
Logåna Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå9787l
Temperatur1.2°C
pH5.75pH
Vannføring2.04m³/s
Sist oppdatert: 20.09.18 - 15:26:08
Bjørndalen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå35.5tonn
Vannføring14.6m³/s
Sist oppdatert: 20.09.18 - 15:25:23
Høyåna Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå43.8tonn
Vannføring3.6m³/s
Sist oppdatert: 20.09.18 - 15:26:04
Voan Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå5669l
Sist oppdatert: 20.09.18 - 15:26:09