Håverstad Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå40.2tonn
Vannføring61.6m³/s
pH oppstrøm5.54pH
Sist oppdatert: 23.02.18 - 03:20:36
--!>
Bjelland Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå44.8tonn
Vannføring68.8m³/s
pH oppstrøm5.93pH
pH nedstrøm6.39pH
Temperatur1.6°C
Sist oppdatert: 23.02.18 - 03:21:13
Kjølemo Målepunkt
pH6.53pH
Temperatur0.4°C
Elvenivå245.90cm
Vannføring71.0m³/s
Sist oppdatert: 23.02.18 - 03:20:28
Logåna Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå8493l
Temperatur0.0°C
pH6.51pH
Vannføring0.82m³/s
Sist oppdatert: 23.02.18 - 03:21:22
Bjørndalen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå24.8tonn
Vannføring1.3m³/s
Sist oppdatert: 23.02.18 - 03:21:24
Høyåna Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå20.0tonn
Vannføring2.0m³/s
Sist oppdatert: 23.02.18 - 03:21:15
Voan Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå10250l
Sist oppdatert: 23.02.18 - 03:20:53