Håverstad Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå3.0tonn
Vannføring33.8m³/s
pH oppstrøm5.08pH
Sist oppdatert: 10.01.19 - 03:32:22
--!>
Bjelland Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå27.0tonn
Vannføring26.6m³/s
pH oppstrøm6.40pH
pH nedstrøm6.53pH
Temperatur2.0°C
Sist oppdatert: 16.01.19 - 01:20:54
Kjølemo Målepunkt
pH6.32pH
Temperatur0.8°C
Elvenivå204.10cm
Vannføring49.4m³/s
Sist oppdatert: 10.01.19 - 12:17:33
Logåna Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå8845l
Temperatur0.0°C
pH6.72pH
Vannføring0.62m³/s
Sist oppdatert: 16.01.19 - 01:20:36
Bjørndalen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå36.1tonn
Vannføring4.1m³/s
Sist oppdatert: 10.01.19 - 12:18:00
Høyåna Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå23.5tonn
Vannføring2.0m³/s
Sist oppdatert: 10.01.19 - 12:17:32
Voan Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå9379l
Sist oppdatert: 16.01.19 - 01:20:37