Håverstad Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå45.2tonn
Vannføring76.5m³/s
pH oppstrøm5.65pH
Sist oppdatert: 07.03.21 - 22:41:29
--!>
Bjelland Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå57.0tonn
Vannføring78.0m³/s
pH oppstrøm6.31pH
pH nedstrøm6.32pH
Temperatur1.9°C
Sist oppdatert: 07.03.21 - 22:57:47
Kjølemo Målepunkt
pH6.42pH
Temperatur0.7°C
Elvenivå267.90cm
Vannføring84.1m³/s
Sist oppdatert: 07.03.21 - 22:58:03
Logåna Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå8949l
Temperatur1.5°C
pH6.17pH
Vannføring1.57m³/s
Sist oppdatert: 18.02.21 - 14:03:34
Bjørndalen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå33.9tonn
Vannføring3.3m³/s
Sist oppdatert: 07.03.21 - 22:57:18
Høyåna Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå22.2tonn
Vannføring1.8m³/s
Sist oppdatert: 07.03.21 - 22:57:17
Voan Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå10773l
Sist oppdatert: 07.03.21 - 22:58:06
Engen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå22.0
Vannføring0.43m³/s
pH oppstrøm5.87pH
pH nedstrøm6.10pH
Sist oppdatert: 07.03.21 - 22:58:05
Skjerka Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå27.9
Vannføring12.5m³/s
pH oppstrøm5.44pH
pH nedstrøm6.29pH
Sist oppdatert: 07.03.21 - 22:57:58