Håverstad Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå74.7tonn
Vannføring78.3m³/s
pH oppstrøm5.62pH
Sist oppdatert: 17.09.19 - 05:46:44
--!>
Bjelland Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå73.6tonn
Vannføring73.6m³/s
pH oppstrøm6.29pH
pH nedstrøm6.36pH
Temperatur12.6°C
Sist oppdatert: 18.09.19 - 03:47:37
Kjølemo Målepunkt
pH6.28pH
Temperatur12.1°C
Elvenivå289.80cm
Vannføring97.0m³/s
Sist oppdatert: 18.09.19 - 03:46:57
Logåna Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå11123l
Temperatur0.8°C
pH6.40pH
Vannføring0.93m³/s
Sist oppdatert: 18.09.19 - 03:47:30
Bjørndalen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå40.5tonn
Vannføring6.9m³/s
Sist oppdatert: 18.09.19 - 03:47:05
Høyåna Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå34.6tonn
Vannføring2.7m³/s
Sist oppdatert: 18.09.19 - 03:47:02
Voan Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå13030l
Sist oppdatert: 18.09.19 - 03:47:31
Engen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå24.0
Vannføring1.53m³/s
pH oppstrøm5.80pH
pH nedstrøm6.50pH
Sist oppdatert: 18.09.19 - 03:47:26
Skjerka Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå25.4
Vannføring15.7m³/s
pH oppstrøm5.80pH
pH nedstrøm6.16pH
Sist oppdatert: 18.09.19 - 03:47:31