Håverstad Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå35.7tonn
Vannføring27.9m³/s
pH oppstrøm5.40pH
Sist oppdatert: 13.07.20 - 04:46:44
--!>
Bjelland Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå49.6tonn
Vannføring36.1m³/s
pH oppstrøm6.44pH
pH nedstrøm6.34pH
Temperatur13.4°C
Sist oppdatert: 13.07.20 - 04:47:06
Kjølemo Målepunkt
pH6.24pH
Temperatur13.8°C
Elvenivå196.40cm
Vannføring46.2m³/s
Sist oppdatert: 13.07.20 - 04:46:27
Logåna Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå8559l
Temperatur4.5°C
pH6.59pH
Vannføring0.51m³/s
Sist oppdatert: 13.07.20 - 04:46:30
Bjørndalen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå27.2tonn
Vannføring1.8m³/s
Sist oppdatert: 13.07.20 - 04:46:45
Høyåna Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå25.5tonn
Vannføring1.9m³/s
Sist oppdatert: 13.07.20 - 04:47:13
Voan Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå11420l
Sist oppdatert: 13.07.20 - 04:47:01
Engen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå18.2
Vannføring0.32m³/s
pH oppstrøm5.48pH
pH nedstrøm6.87pH
Sist oppdatert: 13.07.20 - 04:47:00
Skjerka Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå30.9
Vannføring4.5m³/s
pH oppstrøm5.40pH
pH nedstrøm6.28pH
Sist oppdatert: 13.07.20 - 04:46:59