Håverstad Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå81.2tonn
Vannføring76.5m³/s
pH oppstrøm5.50pH
Sist oppdatert: 13.04.21 - 19:14:18
--!>
Bjelland Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå41.2tonn
Vannføring82.3m³/s
pH oppstrøm6.35pH
pH nedstrøm6.46pH
Temperatur3.0°C
Sist oppdatert: 13.04.21 - 19:27:56
Kjølemo Målepunkt
pH6.38pH
Temperatur3.6°C
Elvenivå281.70cm
Vannføring92.2m³/s
Sist oppdatert: 13.04.21 - 19:27:47
Logåna Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå8949l
Temperatur1.5°C
pH6.17pH
Vannføring1.57m³/s
Sist oppdatert: 21.03.21 - 08:24:08
Bjørndalen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå47.7tonn
Vannføring3.6m³/s
Sist oppdatert: 13.04.21 - 19:27:46
Høyåna Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå30.5tonn
Vannføring2.0m³/s
Sist oppdatert: 13.04.21 - 19:27:48
Voan Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå10754l
Sist oppdatert: 13.04.21 - 19:28:00
Engen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå12.0
Vannføring0.50m³/s
pH oppstrøm5.87pH
pH nedstrøm6.01pH
Sist oppdatert: 13.04.21 - 19:27:56
Skjerka Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå23.6
Vannføring15.3m³/s
pH oppstrøm5.51pH
pH nedstrøm6.17pH
Sist oppdatert: 13.04.21 - 19:27:57