Håverstad Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå42.8tonn
Vannføring80.8m³/s
pH oppstrøm5.27pH
Sist oppdatert: 04.04.20 - 01:46:50
--!>
Bjelland Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå89.9tonn
Vannføring79.6m³/s
pH oppstrøm6.36pH
pH nedstrøm6.47pH
Temperatur2.7°C
Sist oppdatert: 04.04.20 - 02:01:49
Kjølemo Målepunkt
pH6.67pH
Temperatur2.0°C
Elvenivå272.60cm
Vannføring86.9m³/s
Sist oppdatert: 04.04.20 - 02:01:41
Logåna Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå8928l
Temperatur0.2°C
pH6.54pH
Vannføring0.44m³/s
Sist oppdatert: 04.04.20 - 02:01:47
Bjørndalen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå5.4tonn
Vannføring4.5m³/s
Sist oppdatert: 04.04.20 - 02:01:27
Høyåna Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå41.7tonn
Vannføring1.4m³/s
Sist oppdatert: 04.04.20 - 02:01:51
Voan Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå11515l
Sist oppdatert: 04.04.20 - 02:01:18
Engen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå17.1
Vannføring0.82m³/s
pH oppstrøm5.02pH
pH nedstrøm6.18pH
Sist oppdatert: 04.04.20 - 02:01:45
Skjerka Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå21.7
Vannføring17.0m³/s
pH oppstrøm4.83pH
pH nedstrøm6.13pH
Sist oppdatert: 04.04.20 - 02:01:43