Håverstad Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå63.0tonn
Vannføring84.3m³/s
pH oppstrøm5.25pH
Sist oppdatert: 20.10.17 - 05:21:29
--!>
Bjelland Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå63.0tonn
Vannføring81.3m³/s
pH oppstrøm5.83pH
pH nedstrøm6.29pH
Temperatur9.5°C
Sist oppdatert: 20.10.17 - 05:22:02
Kjølemo Målepunkt
pH6.36pH
Temperatur9.2°C
Elvenivå302.30cm
Vannføring105.0m³/s
Sist oppdatert: 20.10.17 - 05:21:20
Logåna Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå9211l
Temperatur0.8°C
pH6.17pH
Vannføring1.82m³/s
Sist oppdatert: 20.10.17 - 05:21:51
Bjørndalen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå35.9tonn
Vannføring5.1m³/s
Sist oppdatert: 20.10.17 - 05:21:28
Høyåna Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå25.6tonn
Vannføring2.4m³/s
Sist oppdatert: 20.10.17 - 05:21:17
Voan Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå4393l
Sist oppdatert: 20.10.17 - 05:21:52