Håverstad Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå43.2tonn
Vannføring74.2m³/s
pH oppstrøm5.09pH
Sist oppdatert: 19.11.19 - 10:53:33
--!>
Bjelland Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå101.0tonn
Vannføring91.6m³/s
pH oppstrøm6.17pH
pH nedstrøm6.23pH
Temperatur5.5°C
Sist oppdatert: 20.11.19 - 03:34:37
Kjølemo Målepunkt
pH6.17pH
Temperatur4.1°C
Elvenivå361.30cm
Vannføring152.7m³/s
Sist oppdatert: 20.11.19 - 03:34:23
Logåna Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå9768l
Temperatur0.3°C
pH6.54pH
Vannføring2.17m³/s
Sist oppdatert: 20.11.19 - 03:34:33
Bjørndalen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå21.6tonn
Vannføring10.0m³/s
Sist oppdatert: 20.11.19 - 03:34:19
Høyåna Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå3.9tonn
Vannføring4.6m³/s
Sist oppdatert: 20.11.19 - 03:33:47
Voan Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå12033l
Sist oppdatert: 20.11.19 - 03:34:34
Engen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå15.1
Vannføring3.15m³/s
pH oppstrøm5.50pH
pH nedstrøm6.10pH
Sist oppdatert: 20.11.19 - 03:34:00
Skjerka Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå30.4
Vannføring16.0m³/s
pH oppstrøm4.98pH
pH nedstrøm6.22pH
Sist oppdatert: 20.11.19 - 03:33:59